RTVI Zaanstreek

Zaanradio is onderdeel van de stichting RTVI Zaanstreek. Deze stichting is de officiele lokale omroep van Zaanstad en Wormerland. De contactgegevens zijn hetzelfde als die voor Zaanradio en zijn terug te vinden op deze pagina.

Kamer van Koophandel: 41231512
BTW nummer: 8005.86.074.B.01

Onze doelstelling, missie en visie

Volgens de statuten heeft onze stichting de volgende doelstelling:

  1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeenten in Zaanstad en Wormerland

  2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeenten waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

  3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeenten.

  4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde, middel en, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Op basis daarvan hebben we de volgende missie geformuleerd:

RTVI Zaanstreek richt zich met kwalitatief interessante uitzendingen – waarin regionaal nieuws, cultuur en maatschappelijke actualiteiten een prominente rol spelen - op de inwoners van de Zaanstreek.

Daarbij hebben we de volgende visie:

RTVI Zaanstreek is een door vrijwilligers gedragen organisatie die in het Zaanse medialandschap een belangrijke plaats inneemt in het brengen van de Zaanse actualiteiten in al haar aspecten. Sport, cultuur, diversiteit en de eigenheid van de Zaanstreek komen uitdrukkelijk aan bod. RTVI Zaanstreek is een media-instelling die de Zaankanters wil informeren via radio, TV en Internet. De vrijwillige medewerkers van de omroep zijn de basis van de omroep.

ANBI

RTVI Zaanstreek is een ANBI. Dit betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar kunnen zijn van de belasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bestuur

Het bestuur van RTVI Zaanstreek bestaat uit minimaal 3 leden en draagt zorg voor de huisvesting, de financiën en de formele zaken die noodzakelijk zijn bij een lokale omroep. Dit betreft onder meer contacten met de gemeenten, het Commissariaat voor de Media, de Olon (het overkoepelende orgaan van de lokale omroepen in Nederland) en andere instanties.

Een deel van de taken van het DB is gedelegeerd aan het Centraal Overleg. Het gaat daarbij om de dagelijkse aansturing van de organisatie, het onderhoud van de technische infrastructuur en de programmaleiding.

Het bestuur is per oktober 2016 als volgt samengesteld:

Dagelijks BestuurNaamEmail
VoorzitterP.J. Linnekamp pjlinnekamp@zaanradio.nl
SecretarisR. Goudkuil rgoudkuil@zaanradio.nl
PenningmeesterI. van Wersch
 ivanwersch@zaanradio.nl
BestuurslidS. Verra
 lverra@zaanradio.nl
BestuurslidS. Schouten sschouten@zaanradio.nl

Verantwoording


Excel
Word icon
 
Jaarcijfers 2014Beleidsplan 2013-2016

Programmabeleid Bepalend Orgaan

RTVI Zaanstreek heeft een programmabeleid bepalend orgaan (PBO), zoals vastgesteld in de Mediawet. Ieder lid van het PBO vertegenwoordigt een maatschappelijke stroming en het gehele PBO is daarmee een afspiegeling van de Zaanse samenleving. Het PBO is een zelfstandig orgaan met een eigen voorzitter. Dit orgaan is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en toetsen van het programmabeleid van de omroep.

Het PBO is per oktober 2016 als volgt samengesteld:

 NaamStroming
 Dick RijswijkOuderen
 Husnu PolatMinderheden
 Pim ZandstraKerken
 Jan RuigBedrijfsleven
 Co BijerOnderwijs

Medewerkers

De vrijwillige medewerkers van de omroep zijn de basis van RTVI Zaanstreek. De stichting heeft tot op heden dan ook geen medewerkers in loondienst.

Ook vrijwilliger worden? Bekijk dan nu onze vacatures!

 


Over Zaanradio


nu en straks

Nu op Zaanradio:

09:00 Aan de Slag

Straks op Zaanradio:

11:00Elly's Platenkast

Te beluisteren via Uitzending gemist:

Fris in de morgenvolg ons op facebook